Μαϊδώνης Νικόλαος - Χειρουργός Οδοντίατρος

Παρασκευή
20-10-2017
  • Αναζήτηση

Οδοντιατρικό Αμάλγαμα Σήμερα - Ένα ακόμη θέμα στη Βιομηχανία Πανικού


Το Οδοντιατρικό αμάλγαμα έχει απασχολήσει την Παγκόσμια επιστημονική κοινότητα περισσότερο από κάθε άλλο οδοντιατρικό εμφρακτικό υλικό τα τελευταία τριάντα χρόνια, παρά το γεγονός ότι ή ερευνητική βιβλιογραφία έχει μετακινηθεί προς τα νεώτερα, περισσότερο αισθητικά και ευρύτερης κατανάλωσης οδοντιατρικά υλικά. Το Οδοντιατρικό αμάλγαμα δέχεται μετά το 1987, καταιγισμό κατηγοριών από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, αναφορικά με την ασφάλεια της χρήσης του, για τους ασθενείς αλλά και για τους οδοντιάτρους. Οι αρνητικές απόψεις για το αμάλγαμα διαγράφουν μια κυματοειδή πορεία, με περιόδους έξαρσης και κορύφωσης που ακολουθούνται από φάσεις ηρεμίας και χαμηλής κινητικότητας περί το θέμα.

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα του αμαλγάματος κύρια λόγω του εμπεριεχόμενου υδραργύρου και εξαιτίας της γενικής τάσης πού έχει χαραγεί προκειμένου το υγρό αυτό μέταλλο να πάψει να μετέχει στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών.

Έτσι βιώνουμε πλέον την αντικατάσταση του υδραργύρου στα θερμόμετρα με ποικίλα έγχρωμα υγρά που διαθέτουν παρόμοιες με τον υδράργυρο καταγραφικές ιδιότητες, την απομάκρυνσή του από τις μπαταρίες, τα εμβόλια, τα φωτιστικά σώματα, τα πιεσόμετρα και γενικά κάθε διάταξη στην οποία μέχρι πρότινος εμπεριείχετο.

Το συμβούλιο των Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) δημιούργησε έγκαιρα ειδική επιτροπή μελέτης του θέματος του αμαλγάματος, που αποτελείτο από εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Σλοβακίας, της Ελλάδας και της Γερμανίας, που είχε σαν στόχο τη συγκέντρωση όλης της βιβλιογραφίας και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης προς τον αρμόδιο Κοινοτικό Επίτροπο, αναφορικά με την ασφάλεια ή την επικινδυνότητα του αμαλγάματος. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από την ολομέλεια του σώματος το Μάιο του 2007 και κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη μελέτη αυτή καταδείχθηκε ότι η κλινική έρευνα για τις αρνητικές επιπτώσεις του αμαλγάματος δεν έχει να παρουσιάσει καμιά τεκμηριωμένη μελέτη για τοξική ή αρνητική επίπτωση στη γενική υγεία των ασθενών και του οδοντιατρικού προσωπικού. Παράλληλα όμως αναγνωρίζεται η περιβαλλοντική διάσταση του θέματος και γίνεται επίκληση στην ανάγκη για ευλαβική εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνικών Οδηγιών που αναφέρονται στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που εμπεριέχουν κατάλοιπα αμαλγάματος και των λυμάτων που συγκεντρώνονται από τις σιελαντλίες και τις χειρουργικές αναρροφήσεις.

Επισημαίνεται τέλος ότι το αμάλγαμα παραμένει αμετακίνητο στα υλικά επιλογής του Οδοντιατρείου, ότι αποτελεί υλικό υψηλής αξιοπιστίας και μακροβιότητας και ότι η αφαίρεση καλών αποκαταστάσεων αμαλγάματος με το σκεπτικό της προστασίας της γενικής υγείας ή την επίτευξη καλύτερης αισθητικής, στερείται ηθικά και ελέγχεται δεοντολογικά.

Τα όργανα της ΕΕ,  επειδή πιθανά διατηρούσαν επιφυλάξεις ως προς την αμεροληψία εκθέσεων που προήρχοντο από Οδοντιατρικούς κύκλους και φορείς, ανέθεσαν σε δύο άλλες επιστημονικές επιτροπές την μελέτη του θέματος, έτσι ώστε να υπάρξει μια πολύπλευρη και ποικιλοπαραγοντική θεώρηση του θέματος. Ανατέθηκε λοιπόν στην επιτροπή SCHER (Scientific Committee for Health and Environmental Risks) και την επιτροπή SCENIHR ((Scientific Committee for Emerging and Newly Identified Health Risks) η μελέτη του θέματος και το αποτέλεσμα ήταν δύο εκθέσεις εκτάσεως 18 και 75 σελίδων αντίστοιχα, όπου με τον πλέον σαφή τρόπο ξεκαθαρίζεται το τοπίο αναφορικά με τη χρήση του αμαλγάματος.

Εν τούτοις ο δημοσιογραφικός κόσμος, επανήλθε στο θέμα για πολλοστή φορά, επικαλούμενος μια πρόσφατη τοποθέτηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration),στην οποία όπως γράφτηκε, στα μέσα Ιουνίου του 2008,τροποποιήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της και αφαιρέθηκαν τα καθησυχαστικά σχόλια αναφορικά με το αμάλγαμα.
Στην πραγματικότητα επρόκειτο για τοποθετήσεις επί του θέματος υπηρεσιακών παραγόντων της FDA και συγκεκριμένα του αναπληρωτή επιτρόπου και της υπεύθυνης τύπου της Υπηρεσίας οποίες μεταφέρθηκαν σχετικά αυθαίρετα στην ιστοσελίδα, γεγονός που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Αμερικανικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ADA).

Η FDA με την τοποθέτησή της αυτή, στην ουσία συστήνει σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι εγκυμονούσες και τα άτομα που η κατάσταση της υγείας τους θα επιβαρύνετο από την παρουσία υδραργύρου επιλέγουν άλλου είδους εμφρακτικά υλικά για τις συντηρητικές αποκαταστάσεις στο στόμα τους on this domain.

Πάντως η ADA τονίζει κατηγορηματικά ότι η πρόσφατη τοποθέτηση της FDA δεν πρόκειται να επηρεάσει την πάγια θεώρηση του θέματος από τον Οδοντιατρικό κόσμο. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά οι απόψεις για το αμάλγαμα επανέρχονται στο προσκήνιο με το συνήθη θορυβώδη και κινδυνολογικό τρόπο, χωρίς όμως να επιτυγχάνουν να πείσουν τόσο την Επιστημονική κοινότητα όσο και τις μεγάλες πληθυσμιακές μάζες για τις ανεπιθύμητες προεκτάσεις στην γενική υγεία από τις μεταλλικές εμφράξεις.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Scientific Committee on Health and Environmental Risks
-SCHER:Opinion on the environmental risks and indirect health effects of mercury in dental amalgam
-The SCHER adopted this opinion at its 23rd plenary on 6 May 2008
http://ec.europa check out this site.eu/health/opinions/en/dental-amalgam/
-Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR:The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users
-The SCENIHR adopted this opinion via written procedure on 6 May 2008

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/dental-amalgam/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=732
http://www.eudental.eu/
FDA at odds over safety of mercury fillings - More health news ...
US FDA/CDRH: Consumer Information - Questions and Answers on ...
ADA.org: ADA Seeks Clarification on FDA Dental Amalgam Statement

 
Source:
http://www.osp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=62
 

Σημαντικά Θέματα

Αισθητική ΟδοντιατρικήΛευκάνσεις - Στεφάνες - Όψεις.
ΠροσθετικήΆμεσες οδοντοστοιχίες - Φωτοπολυμερισμός - Ανασύσταση.
Χειρουργική ΣτόματοςΕξαγωγές - Εκτομές - Διανοίξεις.